Photogallery Xitang & Hangzhou001 Rivertown

001 Rivertown.jpg


01 River Town of Xitang

01 River Town of Xitang.jpg


02  Xitang Shopkeeper

02 Xitang Shopkeeper.jpg


03 Houses along the river

03 Houses along the river.jpg


04 Riverboat

04 Riverboat.jpg


05 IMG_2170 Washerwoman

05 IMG_2170 Washerwoman.jpg


06 Smiling Girl Behind Tree

06 Smiling Girl Behind Tree.jpg


07 Fisherman

07 Fisherman.jpg


08 Birthday Girl starts to pose for me

08 Birthday Girl starts to pose for me.jpg


09 Little boy standing in shop

09 Little boy standing in shop.jpg


10 Boy hugs slippers

10 Boy hugs slippers.jpg


11 Portrait little boy in shop

11 Portrait little boy in shop.jpg


12 Lanterns and Mops

12 Lanterns and Mops.jpg


13 View from our Riverboat

13 View from our Riverboat.jpg


14 Morning Exercise near West Lake

14 Morning Exercise near West Lake.jpg